Υπηρεσίες
Thessaloniki's Urban Mobility Center

http://www.kemdkalamarias.gr/
Μέγιστη Απόσταση Περπατήματος:

Γραφική παρουσίαση των προτεινόμενων διαδρομών

  • ——— Προτεινόμενη διαδρομή
  • ——— Εναλλακτική διαδρομή